Dans Eğitimleri


Salsa

Salsa, genellikle Karayipler kökenli olduğu varsayılan bir müzik ve oynama çeşididir. Önceleri yalnızca Güney/Orta Amerika kökenli kişiler arasında yaygın olan bu müzik türü, özellikle 1980′lerden sonra yeryüzünün her köşesinde sevilir duruma gelmiştir.

Bachata

Bachata, Dominik kökenli müzik ve dansın adıdır. Yerli dilinde ‘acılı aşk şarkısı’ manasına gelir. Biraz bolero ve daha popüler bir dans olan Merengue’nin karışımıdır. Temel enstrümanı gitardır. Temeli ayak adımlarına dayanan dans, şu sıralar özellikle Avrupa’da çok ilgi görmektedir.

Cha Cha

Küba familyası danslarının diğer bir üyesi olan Cha Cha, aynı zamanda sosyal Latin-Amerikan danslarının en popüler olanıdır. Cha Cha’nın birçok hareketinde bu sebeble Rumba Mambo hareketlerinden benzerlikler vardır. Cha Cha adı İspanyolca’da ‘Chacha’ çocuk bakıcısı demektir.

Tango

Tango, Buones Aires, Arjantin ve Montevideo, Uruguay kökenli bir dans ve müzik türüdür. Tango ile insan kendi vurgusunu, kendi sesini, kendi ritmini yansıtırken, karşısındakine ait olanı dinleme şansını bulur. Tango mükemmel bir dil ve öğrenen herkese, sunduğu sonsuz seçeneklerle, eşsiz bir iletişim sağlar.

Merengue

Merengue, Dominik Cumhuriyeti’nin yerel dansı olmakla beraber, komşu ülke Haiti’nin de etkisinde kalmıştır. Orijinal olarak Merengue, çiftler halinde değil, bir çember halinde yapılır. Hızlı ayak hareketleri ve omuzların silkinme hareketi dansın karakterini oluşturur. Merengue, özellikle 19. yüzyıl ortalarında popüler hale gelmiştir.

Dans Sporu

Dans Sporu, temelde eşli salon danslarını sportif yaklaşımla tamamlayan, farklı dans disiplinlerini uluslararası kurallarla değerlendiren, Dünya Dans Sporları Federasyonu'nca (WDSF) ve ülkemizde de Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nca (TDSF) denetlenen artistik ve performansa dayalı bir spor dalıdır.

Flamenko

Flamenko, Güney İspanya’nın Endülüs bölgesine özgü ama bu bölgeyle sınırlı kalmamış bir müzik ve dans türüdür. Flamenko’nun özü şarkıdır. Çoğunlukla gitar ve doğaçlama dans şarkıya eşlik eder.

Oryantal

Doğa olaylarını beden hareketleriyle sembolize etmeye çalışan insan; göbeğini, kalçasını ve belini kullanmıştır. Depremi anlatmak için bedeni titretmeyi, fırtınayı anlatmak için ani kalça atışlarını ve hortumu anlatmak için de gövdeyi baştan ayağa dalgalandırmayı keşfetmiştir. Oryantalin de ilk tohumları milattan yüzyıllarca önce böyle atılmıştır. Arabistan yarımadasında ise oryantal, insanın dünyaya geliş öyküsünü anlatabilme çabasıyla, milattan iki bin yıl kadar önce ortaya çıkmıştır.

Break Dance

Dansın adının break dance olmasının sebebi, hip hop müziğinin temel öğesi olan breakbeat’e uyumlu bir şekilde hareket edilmesidir. Aynı müzik gibi dansta da Bebop, Soul-Train, Funk gibi akımlardan etkilenme ve onları yeniden harmanlama söz konusudur.

Bale

Belirli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. İtalyan rönesans döneminde ortaya çıkmış daha sonra Fransa ve Rusya da gelişmiş bir performans sanatıdır. Dünya çapında yayılarak birçok başka dansı etkilemiştir.

Düğün Dansı

Yalnızca size özel düğün dansı kareografileri için bize ulaşmanız yeterli.

Sirtaki

Günümüz Yunan kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen Sirtaki Dansı, Bizans döneminde İstanbul’da oynanan Hasapiko Argo dansından doğmuştur. Sürgün ve göçmen düşlerin öksüz çocuğudur sirtaki. Kara sevdanın, çaresizliğin, koyvermişliğin, avareliğin dansıdır. Ama aynı zamanda umudun, aşkın ve coşkunun dansıdır.

Drama

Drama: Genellikle kurgusal bir esere dayalı oyuncular tarafından canlandırılan bir anlatı türü. Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek öyküleştirmektir.

Yoga

Ruhu ve bedeni birtakım yöntemlerle eğiterek bu yolla bedene ve ruhsal yaşama egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sistemi.

Çocuk Yoga

Klasik Yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür.

Hamile Yogası

Mutlu bir hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci yaşamak ve psikolojik olarak rahatlamak için başvurulan yoga; son yıllarda gittikçe popülarite kazanan ve yaygınlaşan alternatif bir  paramedikal yöntemdir.

K-POP

İngilizce'de Korean Pop ‘un kısaltması olup, Kore müziğinin ötesinde Güney Kore’nin bir alt kültürü haline gelmiştir. Kore müzik gruplarının yarattığı dans akımıdır.

Modern Dans

20. yüzyılın başlarında balenin değişmez kurallarına tepki olarak gelişen bir dans türüdür. Bu dans, hemen her tür müziğe uydurulabilir. Yeni hareket stilleri yaratmak için diğer dans hareketleriyle birleştirilebilir. Modern dansta amaç, vücudün doğal duruşundan yararlanmaktır.